„Komunikační nástroj pro výzkumné týmy – vývoj rozhraní“

V roce 2020 získala firma 1st Cloud Republic a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 3. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy 1st Cloud Republic a.s. na projektu „Komunikační nástroj pro výzkumné týmy – vývoj rozhraní“ v Praze za účelem vytvoření rozhraní softwaru využívaného pro komunikaci mezi vědeckými týmy při řešení vědeckých úkolů.

Očekávaným výstupem je:

  • SW pro rychlé odbavení nových úkolů výzkumných projektů při komunikaci mezi vědeckými pracovníky
  • Zpráva

Projekt „Komunikační nástroj pro výzkumné týmy – vývoj rozhraní“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Crowdmanagement – vývoj online hlasovacího SW a analýza chování uživatelů“

V roce 2019 získala firma 1st Cloud Republic a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Pražského voucheru na inovační projekty, reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605.

Podpora byla mířena na účast firmy 1st Cloud Republic a.s. v projektu: „Crowdmanagement – vývoj online hlasovacího SW a analýza chování uživatelů“ v Praze za účelem vytvoření online hlasovacího softwarového řešení s cílem ověřit chování uživatelů z hlediska jejich reaktivity, spokojenosti a odpovědnosti za zvolená rozhodnutí.

Očekávaným výstupem projektu je:
• uživatelské rozhraní UX
• uživatelský profil – admin
• rozhraní výstupní analýzy pro zajištění psychologické analýzy
• online aplikace
• systém pro testování chování uživatelů
• zpráva o chování uživatelů

Projekt „Crowdmanagement – vývoj online hlasovacího SW a analýza chování uživatelů“ je spolufinancován Evropskou unií.